API Synchronizacji danych dla systemów obsługi czarteru

Drukuj

W ramach Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) wcześniej uruchomionego przez KarneySoft dla największej w Polsce firmy czarterowej "Ahoj Czarter", KarneySoft poprzez API uruchomiło automatyczną wymianę danych pomiędzy systemem ESOK Ahoj Czarter a największym w świecie systemem rezerwacji jachtów on-line Yacht Charter Booking prowadzonym przez MMK. Wymiana danych odbywa się w pełni automatycznie łącząc w czasie rzeczywistym systemy czarteru jachtów dla agentów na całym z wewnętrznym systemem rezerwacji jachtów firmy Ahoj oraz jej własnym systemem rezerwacji on-line.
Połączenie systemów pozwala na udostępnienie floty jachtów oferowanych przez Ahoj dla agentów i klientów na całym świecie z jednoczesnym zachowaniem integralności danych i dostępności jachtów.

Wdrożony przez KarneySoft system wymiany danych oparty jest o PHP na dedykowanych w tym celu domenach obsługiwanych i utrzymywanych przez KarneySoft. API zawiera również wbudowany system powiadomień na adresy e-mail w przypadku braku możliwości synchronizacji danych w czasie rzeczywistym. Całość rozszerza rynek dla floty czarterowej o klientów z całego świata, przy jednoczesnej aktualizacji dostępności jachtów w czasie rzeczywistym.